Paušální daň 2023 pro OSVČ: Minimální zálohy, limit a přihlášení

Jestliže patříte k OSVČ, dost možná platíte paušální daň, abyste minimalizovali nepříjemnou daňovou administrativu a lépe mohli naplánovat vaše cash-flow. Je také možné, že stejně jako mnoho dalších živnostníků, uvažujete o přihlášení se do paušálního režimu od letošního roku. V našem článku se mimo jiné dozvíte, jak vysoká bude měsíční paušální daň v roce 2023.

K paušální dani se můžete přihlásit i v roce 2023 Foto: Profimedia

Paušální daň 2023 informace

Paušální režim představuje pro OSVČ během celého roku každý měsíc stejnou platbu. Živnostník se tím pádem vyhne vyplňování daňového přiznání a přehledů, které jsou oblíbené asi jako osina, víte kde. Je tedy vyloučeno, aby vás finanční úřad otravoval kvůli ročnímu nedoplatku. Mezi další nepopiratelné výhody paušálu patří daňová předvídatelnost a lepší finanční plánování. Tyto faktory znamenají pro celou řadu živnostníků velké plus, a proto jim nevadí, že leckdy v souhrnu zaplatí o několik stovek navíc na přímých daních.

Paušální daň - pro koho se vyplatí?

Existují živnostníci, kteří díky vstupu do daňového paušálu dokonce ušetří, jelikož platí v souhrnu na dani z příjmu a sociálním i zdravotním pojištění méně peněz, než kdyby si vedli daňovou evidenci. Jelikož ale OSVČ v paušálním režimu nemohou obdržet daňový bonus, nevyplatí se tento systém pro podnikatele s nižšími zisky uplatňující daňové zvýhodnění na děti. Tito živnostníci na dani z příjmu nic neplatí a ještě dostávají daňový bonus.

Paušální daň registrace - Kolik se platí měsíčně?

Na rozdíl od roku 2021, kdy byla paušální daň zavedena a roku 2022, v němž směli do paušálního režimu vstoupit OSVČ s příjmy do 1 milionu korun, které nejsou plátci DPH, mohou od roku 2023 do paušálního režimu vstoupit i živnostníci s příjmy do 2 milionů korun, které nejsou plátci DPH. Toto rozšíření však přináší změnu v podobě zavedení tří pásem paušální daně, a to 6 208 korun měsíčně, 16 000 korun měsíčně a 26 tisíc korun měsíčně.

Paušální daň formulář

Zde vám představujeme všechny varianty, jak můžete podat oznámení o vstupu do paušálního režimu:

 • prostřednictvím tiskopisu vydaném na Ministerstvu financí
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, jenž má údaje, obsah a uspořádání údajů totožné s tiskopisem Ministerstva financí
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, elektronická forma dle daňového řádu

Paušální daň podmínky v roce 2023

Zájemci o paušální daň se mohou přihlásit do 10. ledna nového roku. Částka je potom splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Paušální režim se nyní nově rozdělí do tří pásem podle výše příjmů. Od roku 2023 se mohou přihlásit i živnostníci, jejichž roční výdělek nepřesahuje 2 000 000 korun.

Paušální daň nejnižší částky

Nejnižší měsíční daň – 6 208 korun zaplatí v případě dobrovolného vstupu do paušálního režimu tyto OSVČ:

 • všechny s příjmem do 1 000 000 korun
 • s příjmem do 1 500 000 korun, pokud však mají alespoň 75% svých výdělků z činnosti, na kterou je možné uplatnit 80% či 60% výdajový paušál
 • OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, pokud mají alespoň 75 procent příjmů z činnosti, na níž lze uplatnit 80% výdajový paušál

Paušální daň pásma

Největší počet živnostníků bude v prvním ze tří zavedených pásem. Do jakého pásma budou OSVČ zařazeny? Záleží na rozhodných příjmech. Příjmy ze samostatné činnosti jsou rozděleny následovně:

Pro první pásmo:

 • do výše 1 000 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
 • do výše 1 500 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů
 • do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent z příjmů

Pro druhé pásmo:

 • do výše 1 500 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti peníze plynou
 • do výše 2 000 000 korun, jestliže alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů

Pro třetí pásmo:

 • do výše 2 000 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynouSouhrnná měsíční daňová platba ve výši 6 208 korun se skládá z platby daně z příjmu – 100 Kč, zdravotního pojištění – 2 722 korun a sociálního pojištění – 3 386 korun.
Pásmo Příjem Měsíční paušální daň
První do 1 milionu korun 6 208 korun
Druhé do 1,5 milionu korun 16 000 korun
Třetí 1,5 až 2 miliony korun 26 000 korun

Paušální daň důchod

Měsíční paušální daň zahrnuje i sociální pojištění, které je o 15 procent vyšší než minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Vzhledem k budoucímu výpočtu starobního důchodu se však jedná o nízkou platbu, a proto radí odborníci OSVČ, které využívají daňový paušál v prvním pásmu, aby si výrazně spořily a investovaly na důchod. Budoucí starobní důchod těchto lidí bude totiž pravděpodobně značně podprůměrný.

Kdy platit paušální daň?

V případě paušálního režimu je zálohovým obdobím kalendářní měsíc. Platba je splatná do 20. dne kalendářního měsíce. Stávající účastníci paušální daně by proto měli změnu trvalého příkazu vyřešit do 20. ledna. Vyhnou se tak případnému nedoplatku.

Kam platit paušální daň?

Zálohy paušální daně se posílají na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB).

Jak platit paušální daň?

V rámci platby je potřeba uvést variabilní symbol, jenž odpovídá kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ), která je tvořena obecným identifikátorem správce daně. U fyzických osob je obecným identifikátorem rodné číslo.

Jak zrušit paušální daň?

Pokud během zdaňovacího období OSVČ z nějakých důvodů poruší podmínky pro možnost setrvání v paušálním režimu, musí to do 15 dnů nahlásit správci daně. Podle standardních podmínek pak bude muset tento podnikatel podat daňové přiznání a Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. K tomu potom ještě vyrovnat daňovou povinnost.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnost